Hướng dẫn sử dụng Miele H 6460 B Lò nướng

Cần hướng dẫn sử dụng cho Miele H 6460 B Lò nướng của bạn? Dưới đây bạn có thể xem và tải xuống bản PDF hướng dẫn sử dụng miễn phí bằng tiếng Việt. Sản phẩm này hiện có 5 câu hỏi thường gặp, 0 nhận luận và có 0 bình chọn. Nếu đây không phải là hướng dẫn bạn muốn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Sản phẩm của bạn bị lỗi và hướng dẫn sử dụng không có giải pháp? Hãy đến một Repair Café để nhận các dịch vụ sửa chữa miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng

Loading…

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè,
ìîíòàæó è ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
Ýëåêòðè÷åñêèé äóõîâîé øêàô
Äî óñòàíîâêè, ïîäêëþ÷åíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðèáîðà ê ðàáîòå
îáÿçàòåëüíî ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó.
Âû îáåçîïàñèòå ñåáÿ è ïðåäîòâðàòèòå ïîâðåæäåíèÿ ïðèáîðà.
M.-Nr. 10 109 250ru-RU, UA, KZ
Tải về hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt (PDF, 2.53 MB)
(Hãy cân nhắc về môi trường và chỉ in hướng dẫn này nếu thực sự cần thiết)

Loading…

Định giá

Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về Miele H 6460 B Lò nướng bằng cách để lại đánh giá sản phẩm. Muốn chia sẻ trải nghiệm của bạn với sản phẩm này hoặc đặt câu hỏi? Vui lòng để lại nhận xét ở cuối trang.
Bạn có hài lòng với Miele H 6460 B Lò nướng không?
Không
Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này
0 bầu chọn

Tham gia cuộc trò chuyện về sản phẩm này

Tại đây bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về Miele H 6460 B Lò nướng. Nếu bạn có thắc mắc, trước tiên hãy đọc kỹ hướng dẫn. Yêu cầu một hướng dẫn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Thông tin thêm về hướng dẫn này

Chúng tôi hiểu rằng thật tuyệt khi có sách hướng dẫn bằng giấy cho Miele H 6460 B Lò nướng của bạn. Bạn luôn có thể tải xuống hướng dẫn sử dụng từ trang web của chúng tôi và tự in. Nếu bạn muốn có sách hướng dẫn gốc, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Miele. Họ có thể cung cấp hướng dẫn gốc. Bạn đang tìm kiếm hướng dẫn sử dụng Miele H 6460 B Lò nướng của mình bằng ngôn ngữ khác? Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn trên trang chủ của chúng tôi và tìm kiếm số kiểu máy để xem chúng tôi có sẵn ngôn ngữ đó không.

Thông số kỹ thuật

Nhãn hiệu Miele
Người mẫu H 6460 B
Loại Lò nướng
Loại tệp PDF
Kích thước tập tin 2.53 MB

Tất cả hướng dẫn sử dụng cho Miele Lò nướng
Thêm hướng dẫn sử dụng của Lò nướng

Câu hỏi thường gặp về Miele H 6460 B Lò nướng

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin sản phẩm hữu ích và trả lời cho những câu hỏi thường gặp. Nếu bạn nhận thấy có sự không chính xác trong các câu hỏi thường gặp của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết bằng cách dùng biểu mẫu liên hệ.

Lò nướng của tôi không đủ ấm, tôi phải làm gì? Đã xác minh

Bộ điều chỉnh nhiệt đảm bảo lò nướng nóng đến nhiệt độ được chỉ định. Có khả năng là bộ điều nhiệt bị lỗi. Có nó thay thế. Khi nghi ngờ, hãy liên hệ với nhà sản xuất.

Nội dung này rất hữu ích (2750) Đọc thêm

Nhiệt phân là gì? Đã xác minh

Một số lò được trang bị chức năng nhiệt phân. Đây là một hệ thống làm sạch đốt cháy chất bẩn và chất béo trong lò bằng cách sử dụng nhiệt độ rất cao. Sau khi nhiệt phân, tất cả các chất bẩn sẽ biến thành tro và có thể dễ dàng loại bỏ. Nếu lò có chức năng nhiệt phân thì nên sử dụng 3 đến 4 lần trong năm để lò luôn sạch sẽ.

Nội dung này rất hữu ích (2682) Đọc thêm

Tôi có thể chuẩn bị nhiều món cùng một lúc bằng cách sử dụng nhiều khay nướng hơn không? Đã xác minh

Về mặt kỹ thuật, điều này là có thể. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại thực phẩm mà bạn cần điều chỉnh thời gian chuẩn bị hoặc đổi khay giữa chừng trong quá trình chuẩn bị.

Nội dung này rất hữu ích (689) Đọc thêm

Khi tôi sử dụng lò nướng, thức ăn thường đọng lại dưới đáy, gây ra khói. Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn điều này? Đã xác minh

Nhiều lò nướng có cả khay nướng và khay nướng. Khi thức ăn được chế biến trên vỉ, khay nướng có thể được đặt ở phía dưới để tránh thức ăn còn sót lại bị cháy và gây khói.

Nội dung này rất hữu ích (660) Đọc thêm

Khói tích tụ trong lò khi hâm nóng, tại sao vậy? Đã xác minh

Có thể còn sót lại thức ăn từ lần sử dụng trước trong lò. Đặc biệt thức ăn còn dầu mỡ có thể sinh khói khi đun nóng. Vệ sinh lò thật sạch.

Nội dung này rất hữu ích (644) Đọc thêm
Hướng dẫn sử dụng Miele H 6460 B Lò nướng

Những sảm phẩm tương tự

Thể loại liên quan