Tôi kết nối thiết bị của mình với cổng HDMI nào?

"Nói chung, bạn có thể kết nối một thiết bị như đầu phát blu-ray hoặc bảng điều khiển trò chơi với bất kỳ cổng HDMI nào. Sau đó, thiết bị có thể được sử dụng bằng cách chọn kênh HDMI tương ứng trên TV của bạn."

Nội dung này rất hữu ích (1875)

ALBERTO ferrara 30-11-2023
panasonic 48 jz 1000 e
từ i-Phone của tôi cách kết nối với TV, xem ảnh, cảm ơn

trả lời | Nội dung này rất hữu ích (14)(Dịch bằng Google)
Boggian luciano 10-03-2024
Samsung PS43F4500AW
Xin chào, tôi muốn có một số THÔNG TIN, tôi có thể kết nối INTERNET trên SAMSUNG này không và làm thế nào để thực hiện? Cảm ơn.

trả lời | Nội dung này rất hữu ích (0)(Dịch bằng Google)