Tôi có thể sử dụng bàn chải đánh răng điện khi tắm không?

"Điều này phụ thuộc vào thương hiệu và mô hình. Luôn luôn kiểm tra điều này trước để đảm bảo an toàn cho bạn và không làm điều đó nếu bàn chải đánh răng không phù hợp với nó."

Nội dung này rất hữu ích (24)