Tôi có thể làm sạch bên trong nồi chiên ngập dầu bằng cọ rửa không?

"Không. Hầu hết các bếp chiên nhúng đều có một lớp đặc biệt có thể bị hỏng khi sử dụng cọ rửa hoặc chất tẩy rửa ăn mòn. Chỉ sử dụng mặt mềm của cọ rửa hoặc khăn ướt."

Nội dung này rất hữu ích (406)