Tôi có thể gắn giá treo tường vào vách thạch cao không?

"Có, nhưng bạn cần sử dụng phích cắm tường đặc biệt. Đối với các tấm vách thạch cao, giá treo tường nên được gắn vào khung gỗ phía sau các tấm."

Nội dung này rất hữu ích (210)