Tôi có thể cất lều khi trời ướt không?

"Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Khi cất lều trong tình trạng ẩm ướt trong một tuần hoặc lâu hơn, lều có thể bị mốc. Điều này có hại cho lều của bạn và có thể là sức khỏe của bạn."

Nội dung này rất hữu ích (377)