Tôi có nên vệ sinh chuồng thỏ của mình thường xuyên không?

"Nên vệ sinh chuồng thỏ ít nhất hai lần một tuần. Bộ đồ giường đã bị thấm nước tiểu nên được loại bỏ hàng ngày."

Nội dung này rất hữu ích (16)