Sự khác biệt giữa LCD và LED là gì?

"Cả hai kỹ thuật đều sử dụng màn hình LCD không tự phát ra ánh sáng. Sự khác biệt là ở ánh sáng phía sau màn hình. Với màn hình LCD, điều này được thực hiện bởi CCFL (đèn huỳnh quang catốt lạnh) và LED sử dụng đèn LED."

Nội dung này rất hữu ích (757)