Làm cách nào để sử dụng các tốc độ khác nhau?

"Tốt nhất là bắt đầu với tốc độ thấp nhất và tăng dần lên tốc độ cao nhất. Điều này sẽ cho kết quả tốt nhất và ít bắn tung tóe nhất."

Nội dung này rất hữu ích (96)