Làm cách nào để đo số inch của TV LED?

"Việc đo số inch trên TV LED của bạn được thực hiện bằng cách đo khoảng cách theo đường chéo, ví dụ như góc trên bên trái và góc dưới bên phải của màn hình (chứ không phải cạnh). Một inch bằng 2,54 cm, vì vậy khi bạn đo 99 cm, điều này có nghĩa là TV LED của bạn là 39 inch."

Nội dung này rất hữu ích (862)