Khi nào âm nhạc của tôi quá to?

"Âm thanh trên 80 decibel (dB) có thể bắt đầu làm hỏng thính giác. Âm thanh trên 120 dB ngay lập tức gây tổn hại thính giác. Mức độ nghiêm trọng của hư hỏng phụ thuộc vào tần suất và thời gian âm thanh xuất hiện."

Nội dung này rất hữu ích (0)