Con thỏ của tôi có thể ở ngoài chuồng cho đến nhiệt độ nào?

"Một con thỏ có thể ở bên ngoài với nhiệt độ thấp đến -20 ° C. Ở những nhiệt độ này, điều quan trọng là phải đảm bảo nước uống không bị đóng băng và bút không hứng quá nhiều gió. Mặt khác, nhiệt độ 24 ° C có thể làm cho bên trong bút quá nóng. Đảm bảo bút không được đặt trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời và đắp khăn ướt lên nếu cần. Ở nhiệt độ quá cao, bạn nên đưa con vật vào trong nhà."

Nội dung này rất hữu ích (15)