Có những giọt nước bên trong lều, điều này có nghĩa là nó đang bị rò rỉ?

"Không, đây có thể là sự ngưng tụ. Đảm bảo rằng lều được thông gió thích hợp để giữ cho lượng nước ngưng tụ ở mức tối thiểu."

Nội dung này rất hữu ích (122)