Hướng dẫn sử dụng cho Wrebbit

Dưới đây bạn có thể tìm thấy tất cả sản phẩm Wrebbit mà chúng tôi có sẵn hướng dẫn sử dụng. Nhấp vào sản phẩm của bạn để xem danh sách tất cả các model. Sản phẩm Wrebbit của bạn không có trong danh sách? Hãy liên hệ chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin sản phẩm hữu ích và trả lời cho những câu hỏi thường gặp. Nếu bạn nhận thấy có sự không chính xác trong các câu hỏi thường gặp của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết bằng cách dùng biểu mẫu liên hệ.

Có những mảnh chấm đỏ đi kèm với Trò chơi xếp hình 3D Wrebbit của tôi, chúng dùng để làm gì? Đã xác minh
Trong quá trình sản xuất, tất cả các mảnh ghép được đặt phẳng, được giữ với nhau bằng các mảnh có chấm đỏ. Những mảnh này không phải là một phần của câu đố. Chúng có thể bị loại bỏ sau khi hoàn thành câu đố.

Nội dung này rất hữu ích (181) Đọc thêm